MUDr. Jozef Babeľa

FNsP FDR – urologická ambulancia, Nám. gen. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
T: 048/441 3565

MUDr. Peter Valent

Urologická ambulancia – Novamed s.r.o., Bernolákova 10,12 , Banská Bystrica
T: 048/43399132

MUDr. Jozef Dubravický

Urocentrum Bratislava s.r.o
Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
T: 02/44455055 – v úradných hodinách
F: 02/44455055
E: urocentrumbratislava@gmail.com

Pre prípad akútnych stavov: 0904 890 601

Pondelok, streda 9:00 – 13:00
Utorok, streda, piatok 15:45 – 19:00
Po dohode možný aj iný termín mimo uradných hodín

Web: www.dubravicky.zzz.sk, www.urocentrum.zzz.sk

MUDr. Róbert Valkov

ZS, Saratovská 24, 841 02 Bratislava
T: 0911 254 148

MUDr. Marián Bielich

Urologická ambulancia, Moravská 1211/31, Vráble
T: 037/7832003

MUDr. Ján Štefančík

Zdravotnícka 952/1, Stupava 900 31
T: 0907 875 703

MUDr. Vladimír Mišanko

ZS, Saratovská 24, 841 02 Bratislava
T: 0911 254 148

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
T: 02/48279456 (v piatok 7:30 – 11:30)

MUDr. Igor Bartl

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
T: 02/48279456 (v utorok 15:30 – 19:30)

MUDr. Peter Pištek

Urolog.amb.NsP, Palárikova 2311, 022 01 Čadca
T: 041/4331245

MUDr. Alexander Mikitka

UROSEXAM s.r.o. – urologická ambulancia, Nemocničná 1944/10
T: +421 43 5867173

MUDr. Ondrej Hajdúk

Urologická ambulancia, NsP Sv.Lukáša, Hodská 38, 924 00 Galanta
T: 031/78 337 80 Po-Ut-Št

MUDr. Daniel Fajtl

Urologická ambulancia DF – REN, s.r.o., SNP 10, Hlohovec
T: 033/7330921

MUDr. Peter Kusenda

NZZ urologická ambulancia, ul. 1. mája 23, 066 01 Humenné

MUDr. Dušan Martinčok, CSc.

Urologické oddelenie FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice
T: 055/6152851

MUDr. Hubert Schneider

Urologická ambulancia, Poliklinika pre FNsP, Tr. SNP 1. Košice
T: 0903 630 897

MUDr. Igor Milichovský

Nemocnica Košice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
T: 055/7234522

Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

Urologická klinika LF UPJŠ a FNLP, Trieda SNP 1, 040 66 Košice
T: 055 640 3589

MUDr. Ľubomír Velký

Urologická ambulancia, Spišské námestie 3 , Košice
(Pon. 15.15 – 18.00, Ut. 15.15 – 18.00, Štv 8.15 – 16.00)

MUDr. Martin Hrivňák

Nemocnica Košice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
T: 055/7234525

MUDr. Matej Jacina

Urologická ambulancia – Jacina s.r.o., Rastislavova 45, Košice
T: 055/6770191

MUDr. Pavol Riznič

Urologická ambulancia NZZ, Rastislavova 45, Košice
T: 055/6221562 kl. 137

MUDr. Peter Piovarči

Urologicko-onkologická ambulancia, Letná 45, Košice
T: 055/6220925

MUDr. Peter Ščerbák

Urologická ambulancia – NZZ – ElanVital s.r.o., Komenského 37/A, Košice
T: 055/6334511 kl. 130

MUDr. Viera Bockaničová

ProCare a.s., J.Pavla II. 5, 040 01 Košice
T: 055/6403601

MUDr. Karol Szillassy

Urologická ambulancia, Kraľovský Chlmec
T: 056/6321426

MUDr. Ladislav Poliak

Urologická amb.NZZ Kukučínova 2739 , 024 01 Kysucké Nové Mesto
T: +421 948477502

MUDr. Peter Pollák

Železničný riadok 2, 054 01 Levoča
T: 053/4512651 kl. 528

MUDr. Henrich Klečka

Poliklinika, J.D.Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
T: 044/5209233

MUDr. Viktor Kováčik

Jilemníckeho 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
T: 044/5620471

MUDr. Rudolf Slivka

Urologická ambulancia, kpt. Nálepku 159, Lučenec
T: 047/422 21 26

MUDr. Peter Lengyel

Urologická ambulancia, Duklianskych hrdinov 4, Malacky
T: 034/28 29 910
Možnosť telefonického objednania.

MUDr. Marián Bielich

FN, Špitalská 6, 950 01 Nitra
T: 037/6545221

MUDr. Karol Veselý,Csc.

NZZ Urologická ambulancia SNP 52 , 956 18 Bošany
T: +421 917452007

MUDr. Mgr. Daniela Kňaze Doležalová

Urolog.amb., Kukučínova 2, 921 01 Piešťany
T: 0944 240 621

MUDr. Erik Chorvát

Urologická ambulancia, Poliklinika 803/20, Poprad
T: 052/ 7125365

MUDr. Ján Vasiľ

Urologická ambulancia, Moheľova 2, Poprad
T: 0907/300 226

MUDr. Danka Horňáková

Jurkovičova 18, 080 01 Prešov
T: 051/7701743 kl.345

MUDr. Domicián Zahorjan

Levočská 18, 080 03 Prešov
T: 051/7716655

MUDr. Martin Smolko, PhD.

Uro-gynekologycká ambulancia, ORPREGA s.r.o.
Prostejovská 33, 081 01 Prešov
T: 051/7942164
E: matosmolko@gmail.com

MUDr. Michal Prostredný

NZZ urolog.amb., Uromed s.r.o.,Janka Kráľa 41,972 01 Bojnice
T: 046/5422401

MUDr. Vladimír Kittel

NZZ urolog.amb., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza
T: 046/5433936

MUDr. Ján Šebo

NZZ Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica
T: 042/4304158

MUDr. Jozef Lalinský

NZZ urolog.amb., Mládežnícka 2174, 017 01 Považská Bystrica
T: 042/4340370

MUDr. Rastislav Baločko

Urologická ambulancia NsP Revúca, Litovelská 25, Revúca
T: 058/4833335 – pondelok

MUDr. Obaidullah Mir

Urologická ambulancia, Pavla Dobšinského 4380, Rimavská Sobota
T: 047/563 49 57

MUDr. Tibor Durdjak

URO-CENTRUM, Hurbanova 1, Rimavská Sobota
T: 047/5631433

MUDr. Róbert Rolko

Urologická ambulancia, Špitálska 1, Rožňava
T: 058/7329635

MUDr. Michal Michálek

UVN Ružomberok, Urologická ambulancia, Generála M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok
T:  044/4382819

MUDr. Milan Kičinko

Urologická ambulancia, UROLLEK s.r.o., Obchodná 24/55, Sečovce
T: 056/6725563

MUDr. Róbert Valkov

Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
T: 02/45924441

MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD.

Urolog.oddelenie NsP, Koreszova 2, 909 82 Skalica
T: 034 / 664 49 51-5

MUDr. Ondrej Hajdúk

Hlavná 6, Šaľa v pondelok od 15:00
T: 031/ 789 91 50

MUDr. Roman Molek

NZZ urolog.amb., ul. Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany
T: 038/5321558

MUDr. Ján Kleščinsky

Urologická ambulancia – KARDURO s.r.o., Ul. SNP, Trebišov
T: 056/6660408

MUDr. Roman Sokol

NZZ urolog.amb., Piaristická 6, 911 01 Trenčín
T: 032/6524082

MUDr. Katarína Jelačičová

Urologická ambulancia, Starohájska 2, Trnava 917 01
T: 033 5504722
E: urio@stonline.sk

MUDr. Marián Cvik

URO centrum s.r.o., A. Žarnova 1, Trnava 917 01
T: 033 53333744
E: ambulancia@urocentrum-tt.sk

MUDr. Peter Fojtík

NZZ urolog.amb, Žilpo, s.r.o. Vysokoškolákov 31, 012 07 Žilina
T: 041/5627045