Čo je noktúria?
Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu (ICS) definuje noktúriu ako potrebu močiť počas nočného spánku. Noktúria patrí medzi symptómy dolných ciest močových a je definovaná ako sťažnosti na budenie sa z nočného spánku (často viackrát ako iba 1x) pocitom nutkania na močenie. Už od 2 epizód za noc môžeme hovoriť o signifikantnej záťaži pacienta. Pred a po každom močení musí nasledovať spánok. Za noktúriu podľa tejto definície nie je možné považovať napríklad stav, kedy sa pacient prebudil z inej príčiny a ide sa vymočiť, pretože už „je hore“. Rovnako tiež nie je možné ako noktúriu hodnotiť stav, kedy sa ide pacient niekoľkokrát vymočiť pred zaspaním (aj keď je už noc), alebo močenie nad ránom, ktoré pacienta síce prebudí, ale už nezaspí.
Aký je výskyt noktúrie?
Európske dáta o výskyte noktúrie ukazujú, že častým nočným močením trpí každý druhý človek nad 50 rokov. Z nich ani 1/3 nevyhľadá odbornú lekársku pomoc (podľa prieskumu trhu NOP Healthcare, 2001). Výskyt noktúrie stúpa s vekom, pretože prirodzeným starnutím dochádza k zmenám v niektorých fyziologických procesoch podieľajúcich sa na tvorbe moču a kontrole močenia (sekrécia antidiuretického hormónu, koncentračná kapacita obličiek, činnosť renín-angiontenzín-aldosterónového systému, funkčná kapacita močového mechúra). Napriek tomu sa noktúria nemôže považovať za problém iba „starších“. Postihuje aj mladšie vekové kategórie: až 35 % detí vo veku 7 – 15 rokov malo ojedinelú skúsenosť s noktúriou a 4 % ňou trpia pravidelne. Noktúria sa vyskytuje rovnako u mužov, ako aj u žien.