Aká je liečba noktúrie?

U pacienta s noktúriou je najprv potrebné urobiť cielenú anamnézu (spánok, problémy s močením, príjem tekutín, iné ochorenia, lieky). Nenahraditeľný je pacientom realizovaný záznam o frekvencii a jednorazových objemoch moču, ktorý pomôže zistiť príčinu noktúrie (globálna polyúria, nočná polyúria, nízka kapacita močového mechúra, event. ich kombinácia) a zvoliť cielený liečebný postup podľa základnej diagnózy.