Hyperaktívny močový mechúr predstavuje nepríjemný stav, ktorý charakterizuje časté a nočné močenie. Výskyt častého močenia postihuje milióny ľudí na celom svete a vzrastá s vyšším vekom. Aké lieky nám môžu s týmto problémom pomôcť a ako vôbec fungujú ?

Najskôr 3 dôležité fakty

  • Noktúria je najčastejšiou príčinou prerušenia spánku. Nebojte sa preto o tomto probléme hovoriť a riešiť ho.
  • Noktúriou trpí viac ako polovica ľudí vo veku nad 50 rokov.
  • Nočné močenie spôsobuje nedostatočná tvorba antidiuretického hormónu v noci.

Princípy liekov

Ovplyvňovanie močových ciest je z farmakologického pohľadu veľmi komplikované. Ide o niekoľkoúrovňový komplexný proces, ktorý sa samozrejme stretáva s ďalšími dráhami v tele. Hlavnými časťami, na ktoré mieri liečba sú : šedá kôra v mozgu, mikčné (lat.mikcia = močenie) centrum v mozgovom kmeni, mikčné centrum v mieche (úroveň krížov) a  periférne nervy. Keď dôjde k poruche v ktorejkoľvek časti tejto osi, nastáva problém s močením. Treba si uvedomiť, že periférnymi nervami sa rozumejú nervové pletene, ktoré ovládajú samotný močový mechúr alebo prostatu.

Medzi najviac používané lieky patria anticholinergikatricyklické antidepresíva.

Anticholinergika – tieto lieky tlmia vnímanie náplne močového mechúra a tým zlepšujú príznaky častého močenia.  Medzi nežiaduce účinky patrí sucho v ústach, poruchy zaostrovania či zápcha.

Tricyklické antidepresíva – Tieto lieky fungujú na rôznych úrovniach. Ich miesto pôsobenia je však primárne mozog. 

Antidiuretický hormón, kde ho kúpim ?

V skratke ADH je neurosekrečný hormón, ktorý sa tvorí v hypothalame a je do tela uvoľňovaný skrz hypofýzu. Hypofýza je malý endokrinný orgán uložený v klinovej kosti, v lebke. Základnou funkciou tohto hormónu je resorbcia vody v obličkách. To znamená, že vďaka nemu nevymočíme toľko litrov moči, koľko sa pôvodne prefiltruje. Tým nám v tele vzrastie tlak a zvýši sa príjem tekutín. Tento hormón sa môže do tela dostať aj exogenne, čo znamená že si ho môžeme doplniť keď ho nestačíme vyrobiť. Antidiuretický hormón možno podávať vo forme tabletiek, nosného spreja alebo i injekčne. Dôležitý je rovnako aj pitný režim, ktorý je dôležitým elementom v celkovej liečbe.

Opäť platí, však platí že nočné močenie je celkom „bežný“ stav, ktorý trápi mnohých z nás. Lekári sa s týmto problémom stretávajú denne, takže je na mieste odhodiť ostych a zájsť za svojím doktorom. Liečba je v podstate jednoduchá a účinná, takže nie je potrebné strácať čas aby sa kvalita nášho života vrátila opäť do normálu.

Zdroje:

https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/n/nocturia

Literatúra : GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha : Galén, 2005. 890 s.