Dôležitosť mikčného denníka v diagnostike

Dôležitosť mikčného denníka v diagnostike

Noktúria, alebo potreba močiť počas spánku, predstavuje zaťažkavajúcu skúšku trpezlivosti v staršom veku. Občasné prebudenie kvôli potrebe močiť nie je problémom, pokiaľ sa epizódy prebúdzania nezačnú opakovať, a my začíname byť ukrátený o spánok a komfort počas neho....