Nyktúriou sa rozumie budenie počas spánku za účelom vyprázdnenia močového mechúra. Jedná sa o jeden z najčastejších dôvodov prerušovaného spánku v populácií. 

Dôvody nočného močenia

Nyktúria z polyúrie – v preklade: nočné močenie zo zvýšenej tvorby moču. Ide o tvorbu nas 40ml/kg telesnej hmosnosti. Medzi primárne príčiny zvýšenej tvorby moču radíme nadmerný príjem tekutín, cukrovku alebo úplavicu močovú. 

Nyktúria pri nočnej polyurií – ide o nadmernú produkciu moču počas spánku. Medzi hlavné príčiny tohto stavu patri porucha cirkadiálneho rytmu, srdečné zlyhávanie, obštrukčú spánkovú apnoe alebo chronickú žilnú nedostatočnosť. 

Nyktúria ako prejav ochorenia močového mechúra – ide o hyperaktívny močový mechúr a benígnu hyperpláziu prostaty

Liečba

Liečba nyktúrie začína v momente, kedy dochádza ku strate komfortu života. Niekomu nevadí raz-dva krát vstať na močenie, no pokiaľ sa frekvencia dostane cez štyri prebudenia na močenie, ide o problém, ktorý stojí za to ho riešiť. Jedným zo sprevádzajúcich javov nočného budenia je chronická únava, zvýšené riziko pádu, poruchy sústredenia, srdečného zlyhania či celková strata kvality života. 

Liečba sa vyberá na základe etiopatogenezie, teda dôvodu, prečo k nyktúrií dochádza. Preto je často potrebný medziodborový prístup. Pokladá sa za chybu liečiť nyktúriu bez znalosti etiológie ochorenia. Liečba polyurie, ktorá je symptómom nejakého iného ochorenia patrí do rúk odborníka, ktorý musí riešiť primárnu patológiu. 

Zvýšená tvorba moču 

V prvom rade ide o zistenie dôvodu polyúrie, a až následne jej liečba. Najčastejšie sa stretávame s nadmerným prísunom tekutín, niekedy hlavne vo večerných hodinách. Z tohto dôvodu vychádza i režimové opatrenie – a to obmedzenie príjmu pred spánkom, najčastejšie ide o zníženie príjmu po 19stej hodine. 

Rovnako sa môže použiť u farmakologický prístup a to analógy antidiuretického hormónu. 

Zvýšená tvorba moču v noci 

Opäť nám pôjde o úpravu životného štýlu a zmena diétnych opatrení. 

Z farmakologického hľadiska môžeme využiť liečbu diuretikami. Ide o lieky (najčastejšie sa jedná o celkom bezpečný furosemid), ktorými vyvoláme močenie ešte pred spánkom. Tým znížime extravaskulárny objem a znížime riziko močenia počas spánku. 

Ochorenie močového mechúra 

Správnym lekárskym postupom bude treba vylúčiť akúkoľvek inú príčinu. Môže sa jednať o jednu z uroinfekcií, močový kamene, obštrukčné poruchy, nádorové ochorenie či neurologické príčiny. V tom prípade tieto ochorenia liečime primárne. Následne pristúpime k režimovému opatreniu či behaviorálnej liečbe.

Z farmakologického prístupu volíme anticholinergika – teda lieky, ktoré znižujú účinok acetylcholínu na jeho receptoroch. V princípe ide o uvoľnenie správneho svalstva.

Nyktúria patrí medzi jedny z najvýznamnejších symptómoch ochorenia dolných močových ciest a v širšom kontexte je možné ju vnímať ako samostatnú patologickú jednotku s multifaktorálnou etiológiou. Prevalencia, teda počet ľudí trpiacich nyktúriou je vysoká, a teda je podstatné aby bol tento problém riešený a zamedzili sa negatívne dopady na kvalitu života. Nezabudnite preto problém okamžite riešiť, pretože zdravie je to najdôležitejšie čo máme a je v našom najlepšom záujme si ho čo najviac chrániť. 

ZDROJE: 

https://www.nocvsuchu.cz/lecba-nykturie
https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-urologie/2016-4/doporucene-postupy-pro-diagnostiku-a-lecbu-nykturie-v-ceske-republice-59975
https://www.solen.cz/pdfs/uro/2010/04/02.pdf
https://www.healthline.com/health/overactive-bladder/overactive-bladder-night