Dôležitosť odpočinku

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu definuje noktúriu ako potrebu vstať kvôli močeniu minimálne raz za noc. Noktúria je jedna z hlavných príčin porúch spánku u dospelého človeka. Problém sa týka predovšetkým starších ľudí, ktorí sa s nočnou potrebou často zmierujú ako s normálnym javom sprevádzajúcim starnutie. Opomínanie zdravotných problémov však vedie k poruche spánkového cyklu. Kvalitný spánok pritom hrá dôležitú úlohu v psychickom aj fyzickom zdraví ľudského organizmu. Telo v priebehu spánku vynakladá všetku energiu na regeneráciu svojich tkanív a orgánov. Časté prerušovanie nočného odpočinku vedie k narušeniu prirodzených regeneračných procesov, čo sa môže prejaviť depresiami, poruchami pozornosti, ale aj vysokým tlakom krvi, infarktom či mozgovou mŕtvicou.

Spánok a duševné zdravie

Mozog sa v priebehu spánku pripravuje na ďalší deň plný nových podnetov. Určitá časť mozgového tkaniva, zvaná limbický systém, rovnako v priebehu spánku ukladá do dlhodobej pamäte informácie z predošlého dňa. Výskumy jasne preukázali, že dostatok spánku zlepšuje pamäť a schopnosť učenia. Kvalitný odpočinok taktiež podporuje pozornosť, kreativitu a schopnosť rozhodovania. Ak mozgovému tkanivu odopriete dostatok kvalitného spánku, odvďačí sa vám poruchami pamäte a pozornosti, ale aj zmenami nálad. Práve limbický systém je totiž zodpovedný za vznik ľudských emócií. Nedostatok spánku sa tak prejavuje častými výkyvmi nálad, depresiami, agresivitou či apatiou.

Vplyv odpočinku na fyzické zdravie

Nedostatkom spánku netrpí iba naše duševné zdravie, ale úplne celý organizmus. Poruchy spánkového cyklu sú tak napríklad zodpovedné za rozvoj vysokého krvného tlaku, infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, cukrovky či ochorenia obličiek. Pacienti trpiaci nedostatkom kvalitného spánku majú tiež preukázateľne vyššie tendencie k vzniku obezity. Prečo tomu tak je? Spánok pomáha udržiavať zdravú hladinu hormónov ovplyvňujúcich príjem potravy. Pri nedostatku spánku prevažujú v krvi látky (grelíny), ktoré zvyšujú chuť k jedlu. Nedostatočný spánok rovnako znižuje citlivosť tkanív voči hormónu inzulínu, ktorý je dôležitý pre reguláciu hladiny cukru v krvi. Rovnako dôležitý je aj vplyv spánku na imunitný systém. Oslabenie imunitného systému môže viesť k častejšiemu vzniku banálnych infekcií.

Na záver je treba zdôrazniť, že nedostatočný odpočinok v priebehu noci vedie k vzniku značnej ospalosti v priebehu dňa. Mikrospánok za volantom je pritom veľmi častou a celkom zbytočnou príčinou úmrtia. Nielen z tohto dôvodu je neradno podceňovať nočné močenie. Ignorovanie noktúrie totiž môže viesť k rozvoju širokého spektra zdravotných problémov.