Narušenie spánkového cyklu

Ničím nerušený spánok je dôležitý pre regeneráciu všetkých zložiek ľudského organizmu. Mozgové tkanivo sa v priebehu nočného odpočinku zotavuje a pripravuje na podnety nového dňa. Častým vstávaním kvôli močeniu je však proces obnovy narušený. Mozog si tak v priebehu noci dostatočne neodpočinie a v priebehu nasledujúceho dňa dá o sebe pomerne hlasito vedieť. Najčastejším príznakom noktúrie je totiž ospalosť. Poruchy pozornosti a neznesiteľná únava potom stojí za vznikom mnohých zbytočných úrazov. Nebezpečné sú predovšetkým pády, pri ktorých hrozí riziko zlomenín. Nočné močenie často nenarušuje iba spánkový cyklus chorého, ale aj jeho partnera. Výsledkom môžu byť problémy v partnerskom spolužití s častejším výskytom hádok a nezhôd.

Noktúriou k depresiám

Podľa nových výskumov môže byť vzťah depresií a noktúrie obojstranný. V praxi to znamená, že depresie môžu viesť k vzniku nočného močenia a naopak nočné močenie môže zapríčiniť častejší vznik depresií. Príčina oboch javov bude najskôr rovnako v narušení zdravého spánkového cyklu. Za depresiami sa často skrýva porucha nervového prenášača sérotonínu, na ktorý cielia aj lieky proti depresiám. Zaujímavosťou je, že noktúria prináša väčšie riziko depresií u mužov. Obdobný vzťah bol nájdený aj medzi nočným močením a vznikom úzkostí. V tomto prípade však súvislosť nie je natoľko zrejmá.

Zmeny nálad a podráždenie

Každý z nás to isto pozná. Po nedostatočnom a nekvalitnom spánku sa cítime podráždení a naše okolie sa nám tak radšej oblúkom vyhýba. Rovnakú situáciu zažívajú jedinci trpiaci noktúriou. Pravidelné vstávanie kvôli močeniu narušuje kvalitu spánku a manifestuje sa rôznymi poruchami nálad. Medzi príznaky noktúrie tak patrí podráždenosť, nervozita, či dokonca agresívne konanie.

Noktúria je často spätá so starnutím organizmu. Napriek tomu ju však neradno prehliadať. Nočné močenie totiž môže byť prejavom závažného ochorenia organizmu. Narušenie spánkového cyklu častým vstávaním navyše prináša širokú škálu fyzických aj psychických zdravotných komplikácií. Ak navštevujete toaletu aspoň raz za noc, neváhajte a problém oznámte svojmu lekárovi. Iba s jeho pomocou predídete vzniku mnohých zdravotných neduhov.